PODZIĘKOWANIA

 

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Pacjentów Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., którzy podczas hospitalizacji zechcieli wziąć udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym na wybranych oddziałach szpitala. Wyniki ankiet pozwolą nam ocenić poziom i jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, a także umożliwią nam monitorowanie Państwa potrzeb oraz reagowanie na wszelkie potencjalne spostrzeżenia   i uwagi.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym Pracownikom Oddziałów PCZ Sp. z o.o. za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu badań ankietowych.

 

 

Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. ZSZ