Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uprzejmie informuje mieszkańców Powiatu Poddębickiego, że udzielamy świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zasady korzystania:
Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania od poniedziałku do piątku po godzinie 18, w soboty, niedziele święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo, zgłaszając się do Szpitala, wejście od ulicy Mickiewicza 16 przy Przychodni Specjalistycznej. Należy dostarczyć dokument tożsamości oraz ubezpieczenia.

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarzy POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zgłoszenia:

tel. /43 / 82 88 200            tel. kom. 505 948 552.Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji: ·

• Utraty przytomności,

• Nagłych zaburzeń świadomości,

• Nagłej duszności,

• Złamań, upadków z wysokości,

• Wypadków komunikacyjnych,

• Urazów,

•Porażenia prądem elektrycznym,

• Porodu i połogu;

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego
Ratownictwa Medycznego 999 lub 112.