Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach

8.00 - 18.00.

Rejestracji można dokonać w każdej formie: osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (od godz.8.20).

Telefon do rejestracji ogólnej: 43 828 81 70;

Telefon do rejestracji w poradni ginekologiczno - położniczej: 43 828 81 71;

Telefon do rejestracji w poradni gruźlicy i chorób płuc: 43 828 81 79.

 

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem - istnieje możliwość zapisania się na wizytę na ustalony dzień i godzinę.