Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje pracowników i mieszkańców Powiatu Poddębickiego, iż na terenie funkcjonuje stołówka.

Zapisy i opłaty za posiłki przyjmowane są przez pracowników bloku żywieniowego w PCZ Sp. z o.o. z jednodniowym wyprzedzeniem.

Cena śniadania – 5,00 zł brutto

Cena jednego zestawu obiadowego:

- dla pracowników PCZ – 9,50 zł brutto

- dla innych osób – 12,00 zł brutto

Obiady wydawane są codziennie w godzinach 13.00 – 15.00

Cena kolacji – 5,00 zł brutto