* Artykuł z dnia 07.03.2012 r. Dziennik Łódzki - Zobacz artykuł

* Artykuł kwiecień 2012 r. Powiat z perspektywy, Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach - Zobacz artykuł

* Artykuł z dnia 26.05.2012 r. Dziennik Łódzki - Zobacz artykuł

* Artykuł z dnia 19.09.2012 r. Dziennik Łódzki - Zobacz artykuł

WIKTORIA ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCY DLA PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. - FOLDER