Zarząd Spółki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak - Prezes Zarządu

lek. med. Urszula Marjańska - Wiceprezes Zarządu

 


Główny Księgowy

mgr Eugeniusz Natkański

 


Naczelna Pielęgniarka

mgr Elżbieta Michalska