Informacja pod nr telefonu - 43 828 82 62

 

Kuracjusze skierowani prze ZUS do „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  na rehabilitację leczniczą w schorzeniach narządu ruchu w celu przyjęcia do szpitala muszą okazać:

  1. Decyzję o skierowaniu do sanatorium od ZUS.
  2. Dowód tożsamości.
  3. Dokumentację medyczną, związaną ze skierowaniem.
  4. Stale przyjmowane leki, na cały czas pobytu.

Rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące.

Rehabilitacja lecznicza trwa 24 dni.

Przyjęcie kuracjusza odbywa się w dniu rozpoczęcia turnusu w dyżurce pielęgniarskiej - I piętro Oddział Rehabilitacji i Prewencji ZUS -  obiektu wskazanego w skierowaniu od godz. 7.30.

Po badaniu lekarskim należy zgłosić się na oddział rehabilitacji ZUS w celu zaplanowania zleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych.

 

Poddębickie Centrum Zdrowia posiada nowoczesną bazę rehabilitacyjną z rozwiniętą balneologią i kinezyterapią.