Poddębickie Centrum Zdrowia uprzejmie informuje, że zrealizowało projekt w ramach zawartej umowy

nr 07/ Program A II/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

 

dotyczącej realizacji projektu p.n.:

 

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Projekt dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w szpitalu. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: kriokomorę, stół do trakcji, urządzenie do trakcji kręgosłupa, lampa terapeutyczna światła spolaryzowanego, lampa terapeutyczna z promieniowaniem IR i UV, laser biostymulacyjny ze skanerem, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, co przy aktywnym uczestnictwie tych osób pozwoli na osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawy jakości ich życia i w rezultacie do ich integracji społecznej. Sprzęt rehabilitacyjny będący przedmiotem wniosku jest optymalnie dobrany pod względem jego skuteczności i możliwości prowadzenia różnorodnych zabiegów i osiągnięcia najlepszych efektów fizjoterapeutycznych w organizmie pacjenta. Krioterapia pozwala na zwiększenie wydolności i sprawności rehabilitowanego organizmu, umożliwia kilkugodzinne ćwiczenia i aktywność codzienną bez odczuwania bólu. Stosowanie krioterapii w seriach daje znaczną poprawę funkcjonowania organizmu, pozwala lepiej i aktywniej uczestniczyć w, często w długotrwałym, procesie rehabilitacji oraz w codziennym życiu społecznym.  Jest to również zabieg nowoczesny i bardzo bezpieczny dla pacjentów, może być nawet stosowany u osób obciążonych dodatkowo chorobami układu krążenia, co w przypadku innych zabiegów jest niemożliwe. Zakres zastosowania krioterapii jest bardzo szeroki, stosowana jest z powodzeniem przy różnego rodzaju schorzeniach, m. in. takich jak choroby oraz zapalenia stawów oraz chrząstek stawowych, zespoły bólowe kręgosłupa, reumatyzm oraz zapalenia ścięgien, zwichnięcia, skręcenia oraz naciągnięcia mięśni, następstwa urazów oraz wypadków komunikacyjnych. Jest doskonałym uzupełnieniem programów rehabilitacyjnych prowadzonych w bardzo wielu schorzeniach. Światłolecznictwo oraz zabiegi trakcyjne, zarówno mechaniczne, jak i manualne przynoszą również wymierne efekty terapeutyczne i mogą być stosowane w bardzo wielu schorzeniach.

Kriokomora

Stół do trakcji i urządzenie do trakcji kręgosłupa

Lampa terapeutyczna z promieniowaniem IR I UV

Laser ze skanerem

Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego Lampa Bioptron