Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że na podstawie podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia realizuje zadanie pn.

Zakupu monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016

w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

 

umowa nr 5/10/11/2016/2267/1619 z dni 24.11.2016 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostaną 4 kardiomonitory wraz ze stanowiskiem do centralnego monitorowania pracy serca

 

Zakup dofinansowany przez

Ministra Zdrowia

 

 

 

Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że w grudniu 2015 r. zrealizowało projekt dotyczący

Zakupu zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych

w roku 2015,

w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

 

umowa nr 5/12/44/2015/2267/780 z dni 23.10.2015 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały 2 elektrokardiografy, 4 pulsoksymetry oraz 2 zestawy do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

 

Zakup dofinansowany przez

Ministra Zdrowia