Nazwa zadania:

 

Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia sp. z o.o. - etap I obejmujący przebudowę kotłowni dla potrzeb współpracy a systemem geotermii'

 

 

Wartość ogólna zadania:

 

841.432,57 zł

Wartość dofinansowania

 

798.371,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Opis zakresu projektu:

 

Przebudowa kotłowni olejowo-gazowej dla potrzeb współpracy z systemem geotermii miejskiej.

 

www.zainwestujwekologie.pl