Do wiadomości:

Wszystkich Pracowników Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na terenie szpitala będą przeprowadzane systematycznie audyty wewnętrzne dotyczące zarówno części administracyjnej, jak i medycznej.

Audyt wewnętrzny to nie jest  kontrola. Jest to proces sprawdzenia i oceny, czy działania podejmowane w systemie zarządzania oraz ich wyniki odpowiadają obowiązującym wymaganiom i czy realizowane są określone cele sformułowane przez kierownictwo.

 

Emilia Krakowiak

Pełnomocnik ds. ZSZ.