Aktualności

1-7 sierpnia - Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią

Szanowni Państwo, Drogie Mamy! Przypominamy, że tydzień 1-7 sierpnia to Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej okazji NFZ przygotował szkolenia e-learningowe, których celem jest podniesienie świadomości kobiet w ciąży oraz rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników ochrony zdrowia na temat karmienia piersią. Więcej informacji na ten temat można

Czytaj więcej...

Akredytacja dla Poddębickiego Centrum Zdrowia!

Akredytacja dla Poddębickiego Centrum Zdrowia! Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że po blisko dwuletnim okresie przygotowań Poddębickie Centrum Zdrowia zdało egzamin akredytacyjny i dołączało do nielicznego grona podmiotów leczniczych certyfikowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i Ministerstwo Zdrowia. Akredytacja to przede wszystkim potwierdzenie oferowania

Czytaj więcej...

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. z siedzibą w Poddębicach informuje:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administratorem);
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres pocztowy Administratora;
  3. przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu nadzorczego; więcej informacji można znaleźć na stronie www.nzozpcz.pl w zakładce „O nas”.