Diagnostyka

Pracownia endoskopii

Pracownia wykonuje zabiegi endoskopowe diagnostyczne i lecznicze przewodu pokarmowego – gastroskopię i kolonoskopię oraz diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych – bronchoskopię.

Telefon: 43 828 81 48

Diagnostyka Radiologiczna

W pracowni wykonywane są badania RTG, USG oraz tomografii komputerowej łącznie z badaniami z użyciem środków kontrastowych oraz dopplerowskich badań przepływów w żyłach i tętnicach szyjnych, kończyn oraz narządów miąższowych.

Rejestracja: 43 828 82 10

Laboratorium Analityczne i Bakteriologiczne

Dla Poddębickiego Centrum Zdrowia badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej świadczy Alab Laboratoria.
Zakres oferowanych badań znajduje się na stronie www.alablaboratoria.pl

Telefon: 43 828 81 65

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA