Żywienie

20.05.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

17.05.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

16.05.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

15.05.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

14.05.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna  

Czytaj więcej...

13.05.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

10.05.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

09.05.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

08.05.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

07.05.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

06.05.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

02.05.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

30.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

29.04.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

26.04.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

25.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

24.04.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

23.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

22.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

19.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

18.04.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

17.04.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

16.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

15.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

12.04.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

11.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

10.04.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

09.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

08.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

05.04.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa  

Czytaj więcej...

04.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

03.04.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

02.04.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

29.03.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

28.03.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa    

Czytaj więcej...

27.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

26.03.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

25.03.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

22.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

21.03.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

20.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

19.03.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

18.03.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

15.03.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

14.03.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

13.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

12.03.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

11.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

08.03.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna  

Czytaj więcej...

07.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

06.03.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

05.03.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

04.03.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

01.03.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

29.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

28.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

27.02.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

26.02.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

23.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa  

Czytaj więcej...

22.02.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

21.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa  

Czytaj więcej...

20.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa  

Czytaj więcej...

19.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

16.02.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

15.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

14.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

13.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

12.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

09.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

08.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa  

Czytaj więcej...

07.02.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

06.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa  Obiad  – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

05.02.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna  Obiad  – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

02.02.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

01.02.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna  

Czytaj więcej...

31.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

30.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

29.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

26.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

25.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

24.01.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

23.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

22.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

19.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

18.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

17.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

16.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

15.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

12.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

11.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

10.01.2024

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

09.01.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

08.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

05.01.2024

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

04.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

03.01.2024

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

02.01.2024

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

28.12.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

27.12.2023

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

22.12.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

21.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Onkologiczna  

Czytaj więcej...

20.12.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

19.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

18.12.2023

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

15.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

14.12.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

13.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa   Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

12.12.2023

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

11.12.2023

Śniadanie  – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

08.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

07.12.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Onkologiczna

Czytaj więcej...

06.12.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa 

Czytaj więcej...

05.12.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna      

Czytaj więcej...

04.12.2023

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

01.12.2023

Śniadanie – Dieta Lekkostrawna Obiad – Dieta Cukrzycowa    

Czytaj więcej...

30.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

29.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

28.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Cukrzycowa  

Czytaj więcej...

27.11.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

24.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Lekkostrawna  

Czytaj więcej...

23.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

22.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa  

Czytaj więcej...

21.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa  

Czytaj więcej...

20.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

17.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

16.11.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

15.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa  

Czytaj więcej...

14.11.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna  

Czytaj więcej...

13.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

09.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa Obiad – Dieta Cukrzycowa

Czytaj więcej...

08.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

07.11.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

06.11.2023

Śniadanie – Dieta Onkologiczna Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

03.11.2023

Śniadanie – Dieta Podstawowa   Obiad – Dieta Lekkostrawna

Czytaj więcej...

02.11.2023

Śniadanie – Dieta Cukrzycowa Obiad – Dieta Podstawowa

Czytaj więcej...

Dobry  posiłek w szpitalu

Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować, że z dniem 01.11.2023r. Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. przystąpiło do programu pilotażowego „Dobry  posiłek w szpitalu” – zarządzenie nr 140/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawidłowe odżywianie jest integralną częścią procesu leczniczego, dlatego dla każdego pacjenta przebywającego w naszym szpitalu jest

Czytaj więcej...

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA