Dokumenty do pobrania

Załączniki do pobrania

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz

Koszty realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

Pobierz

Zapewnienie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Pobierz

Zasady odwiedzania chorych w PCZ sp. z o. o.

Pobierz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Pobierz

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

Pobierz

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne

Pobierz

Zbiorcza roczna ocena jakości wody z basenu rehabilitacyjnego

Pobierz

Ortopedia - Zakres edukacji po endoprotezie biodra

Pobierz

Ortopedia - Zakres edukacji po endoprotezie kolana

Pobierz

ZOL - wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Pobierz

ZOL - skierowanie do ZOL

Pobierz

ZOL - wywiad pielęgniarski

Pobierz

ZOL- zaświadczenie lekarskie

Pobierz

ZOL - karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Pobierz

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty