Zamówienia do 130 000 zł.

Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy preparatów do dezynfekcji dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonanie przeglądu serwisowego osuszaczy oraz filtrów systemu osuszania sprężonego powietrza  dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy preparatów do dezynfekcji dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu komputerowego dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Naprawa lasera H30 Solvo sn. 1083 dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa i wymiana akumulatorów, konfiguracja oraz wykonanie przeglądu w UPSie dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy artykułów do kontroli procesów sterylizacji dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług kucharza w ,,Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy jaj dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz NPL dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa narzędzi wielorazowych dla ” Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy środków do maszynowego mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla ” Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawa regałów magazynowych przeznaczonych na przechowywanie dokumentacji dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa elementów do pomiaru z zakresu dozymetrii dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy artykułów biurowych i piśmiennych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Odbiór, załadunek i wywóz nieczystości komunalnych stałych niesegregowanych oraz segregowanych z terenu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez portiera – palacza dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez portiera – palacza w dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez Portiera – Palacza dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez portiera – palacza dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla dzieci dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez portiera – palacza dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług przez kucharza dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA