Programy

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego

 

 

 

 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku  z podpisaną umową  z Województwem Łódzkim od 22.04.2024 r. rozpocznie realizację programu polityki zdrowotnej pn.:

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego.”

 

Realizacja programu będzie odbywała się w gabinecie poradni gruźlicy i chorób płuc przy ulicy Mickiewicza 16.

Rejestracja pacjentów do programu będzie odbywała się:

– osobiście w Rejestracji Przychodni Wielospecjalistycznej,

– telefonicznie pod numerami telefonów : 43 828 81 70, 459-595-321.

Bezpośredni kontakt do poradni gruźlicy i płuc pod numerem  telefonu : 43 828 81 91.

 

Pacjenci będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, kwalifikacyjnego badania lekarskiego oraz szczepienia przeciw pneumokokom, które odbędą się w tym samym dniu.

 

O udziale w programie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Kryteria włączenia do programu:

– wiek 55-64 lat (wg roku urodzenia),

– miejsce zamieszkania : województwo łódzkie,

– przewlekła choroba płuc,

– zgoda pacjenta na udział w programie.

 

Cele i korzyści wynikające z udziału w programie:

– zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae,

– przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom,

– zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu pozaszpitalnych zapaleń płuc,

– uzyskanie wiedzy w zakresie zakażeń pneumokokowych, ich zapobiegania i zachowań

prozdrowotnych.

 

Program jest finansowany w 100 % ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

  Okres trwania programu: 22.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

 

 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA