Zarząd

WŁADZE SPÓŁKI

 

ZARZĄD SPÓŁKI

prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak – Prezes Zarządu
lek. med. Urszula Marjańska – Wiceprezes Zarządu

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Stefanek

 

NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Elżbieta Michalska

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty