Konkursy ofert

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach”

Organizacja i udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w zakresie wykonywania zabiegów  uroginekologicznych w Oddziale Urologii, należących do zakresu działania lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju hospitalizacja w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z zakresu ginekologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej z zakresu położnictwa i ginekologii dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy w ramach bloków operacyjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia  Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedycznym i innych komórkach organizacyjnych, jak również w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Ortopedycznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach.

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych oraz lekarza okulistę w zakresie konsultacji okulistycznych osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy oraz w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach.

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w ramach udzielania konsultacji w Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o . z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Medycyny Pracy prowadzonej przez Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Urologicznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą  w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Otolaryngologicznej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie konsultacji otolaryngologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, oraz  udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni Otolaryngologicznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc, w zakresie konsultacji pulmonologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, jak również wykonywanie bronchoskopii dla pacjentów oddziałów szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju hospitalizacja w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Pracowni Endoskopii z zakresu gastroskopii i kolonoskopii dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usługi transportu samochodem sanitarnym o standardzie odpowiadającym karetkom typu „S” z zapewnioną opieką lekarską, porównywalną do udzielanej przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego oraz usługi transportu samochodem sanitarnym bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetkom typu „P”

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne instrumentariuszki wg ustalonego harmonogramu pracy w Blokach operacyjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach      

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii, Oddziale Rehabilitacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne instrumentariuszki wg ustalonego harmonogramu pracy w Blokach operacyjnych/organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek/położnych instrumentariuszek w Blokach operacyjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach”

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii/organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej i  Banku Krwi oraz patomorfologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blokach Operacyjnych na rzecz pacjentów PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne instrumentariuszki wg ustalonego harmonogramu pracy w Blokach operacyjnych organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek/położnych instrumentariuszek w Blokach operacyjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne instrumentariuszki wg ustalonego harmonogramu pracy w Blokach operacyjnych/organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek/położnych instrumentariuszek w Blokach operacyjnych   Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii/organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blokach Operacyjnych na rzecz pacjentów PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

„Organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu ortopedia i traumatologia w zakresie wykonywania zabiegów ortopedycznych w obrębie kręgosłupa w Oddziale Ortopedycznym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach”

Wykonywanie czynności i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę epidemiologiczną dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Wykonywanie czynności i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę Naczelną dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddebicach

Organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu ortopedia i traumatologia w zakresie wykonywania zabiegów ortopedycznych w obrębie kręgosłupa w Oddziale Ortopedycznym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu ortopedia i traumatologia w zakresie wykonywania zabiegów ortopedycznych w obrębie kręgosłupa w Oddziale Ortopedycznym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w profilu ortopedia i traumatologia w Oddziale Ortopedycznym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w  specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, dla których dysponentem będzie Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz organizacja pracy zespołów operacyjnych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w rodzaju hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w Poradni Alergologicznej z zakresu alergologii dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. . w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu wg ustalonego harmonogramu pracy w zespołach wyjazdowych S i P ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia SP. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisywania badań echokardiograficznych oraz w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe i całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w rodzaju hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w Poradni Alergologicznej z zakresu alergologii dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Prowadzenie Apteki Szpitalnej z Pracownią leków cytostatycznych oraz prowadzenie magazynu sprzętu jednorazowego użytku Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego w SORzIP Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym, świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej w Poradni Rehabilitacji oraz organizacja i koordynowanie pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Udzielającego Zamówienia w rodzaju hospitalizacja z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i innych komórek organizacyjnych, w których udzielane są w/w świadczenia oraz w rodzaju rehabilitacji pocowidowej w Oddziale Rehabilitacji Specjalistycznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu wg ustalonego harmonogramu pracy w zespołach wyjazdowych S i P ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest  Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii i Oddziale Rehabilitacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z/s w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z . o. w z/s w Poddębicach

Wykonywanie czynności i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę Naczelną dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Wykonywanie czynności i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę epidemiologiczną dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Gabinecie Medycyny Szkolnej w Uniejowie wg ustalonego harmonogramu pracy dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z/s w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych, lekarza okulistę w zakresie konsultacji okulistycznych osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy oraz w oddziałach szpitalnych PCZ sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Urologicznej PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym, Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej w Poradni Rehabilitacyjnej oraz organizacja i koordynowanie pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach    

Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych, lekarza okulistę w zakresie konsultacji okulistycznych osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy oraz w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Poradni Medycyny Pracy Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Poradni Otolaryngologicznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu chirurgia ogólna

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu wg ustalonego harmonogramu pracy w zespołach wyjazdowych S i P ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu wg ustalonego harmonogramu pracy w zespołach wyjazdowych S i P ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu położnictwo ginekologia i neonatologia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii oraz Oddziale Rehabilitacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii oraz w Oddziale Rehabilitacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć oraz Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów uroginekologicznych dla pacjentów Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisywania badań echokardiograficznych oraz w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedziba w Poddębicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. zo. o. z siedzibą w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć i Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Gabinecie Medycyny Szkolnej w Uniejowie wg ustalonego harmonogramu pracy dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej i Banku Krwi oraz patomorfologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ

Świadczenie zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  w Poddębicach

Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki/położne w zakresie opieki nad pacjentkami po zabiegach uroginekologicznych

Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów uroginekologicznych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej i Banku Krwi oraz patomorfologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w  specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, dla których dysponentem będzie Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu wg ustalonego harmonogramu pracy w zespołach wyjazdowych S i P ratownictwa medycznego, dla których dysponentem jest  Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddebicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Udzielającego Zamówienia w rodzaju hospitalizacja z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i innych komórkach organizacyjnych, w których udzielane są ww świadczenia oraz w rodzaju opieka długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegające w szczególności na leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami Udzielającego Zamówienia w rodzaju hospitalizacja z zakresu onkologii klinicznej, chemioterapii ambulatoryjnej, jednodniowej i hospitalizacji z zakresami skojarzonymi oraz programami lekowymi w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii ,w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie onkologii w Poradni Onkologicznej a także innych komórkach organizacyjnych, w których udzielane są w/w świadczenia zdrowotne

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Udzielającego Zamówienia w rodzaju hospitalizacja z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i innych komórkach organizacyjnych, w których udzielane są ww świadczenia oraz w rodzaju opieka długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym, Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz organizacja i koordynowanie pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym

Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu oraz organizacja pracy zespołów operacyjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Urologicznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

!!! Uwaga !!! Komunikat dotyczący konkursu PCZ/ZPO/3382/02/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego w dniu 23.11.2018 r.

Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz organizacja pracy zespołów operacyjnych

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Medycyny Pracy prowadzonej przez Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Otolaryngologicznej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie konsultacji otolaryngologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, oraz udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych, lekarza okulistę w zakresie konsultacji okulistycznych osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy oraz w oddziałach szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc, w zakresie konsultacji pulmonologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni, jak również wykonywanie bronchoskopii pacjentom oddziałów szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Medycynie Szkolnej wg ustalonego harmonogramu pracy dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Prowadzenie Apteki szpitalnej z Pracownią leków cytostatycznych „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach oraz magazynu sprzętu jednorazowego użytku

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej  Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej PCZ Sp. z o. o w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Udzielającego Zamówienia w profilu położnictwo ginekologia i neonatologia II

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg harmonogramu pracy lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Urologii wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu położnictwo i ginekologia oraz neonatologia

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu ortopedia i traumatologia

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu pediatrii i alergologii

Kompleksowa i całodobowa usługa diagnostyki obrazowej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu chirurgia ogólna

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisywania badań echokardiograficznych oraz w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym, Szpitalnym Oddziale ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) oraz Oddziale Urologii, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w oddziale Urologii w PCZ Sp. z o.o.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Medycynie Szkolnej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Pododdziale Urologii Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, świadczenia ambulatoryjne w Poradni Urologicznej PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez magistra fizjoterapii w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej dla PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej dla PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w Oddziale

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA