Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie: chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób układu pokarmowego, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób tarczycy, zachowawczego leczenia niewydolności nerek, chorób wątroby.

Pomoc oferowana jest pacjentom w stanach zagrożenia życia, takich jak zawał lub udar oraz pacjentom chorym na choroby przewlekłe, którzy wymagają okresowego pobytu w szpitalu w celu modyfikacji leczenia lub z powodu nasilenia objawów choroby. W oddziale hospitalizowani są także pacjenci w terminalnym okresie chorób nieuleczalnych. Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Oddział oferuje:

 • 24 godzinny dostęp do Laboratorium oraz Zakładu Diagnostyki obrazowej z możliwością wykonania RTG, USG, TK,
 • wykonanie próby wysiłkowej,
 • badanie EKG, badanie EKG metodą Holtera,
 • echokardiografię,
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, jamy opłucnej, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych,
 • diagnostyczne i lecznicze nakłucia jamy ciała,
 • kardiowersję elektryczną,
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kolonoskopia,
 • badania spirometryczne.

Oddział posiada salę intensywnego nadzoru medycznego wyposażoną w niezbędny sprzęt do zapewnienia odpowiedniej opieki hospitalizowanym pacjentom.

 

Koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych: dr n. med. Jacek Karpiński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Leśniewska

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 10
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 11
 • Pokój lekarski: 43 828 81 16

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom:

 • operacje w zakresie żołądka – częściowe resekcje, przetoki odżywcze, hemostazę w przypadku krwotoków,
 • laparoskopowe i klasyczne wycięcie pęcherzyka żółciowego oraz operacje dróg żółciowych,
 • resekcje jelit z zespoleniami staplerowymi w przypadkach planowych i nagłych,
 • wyłonienia odbytu sztucznego,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje torbieli ogonowych,
 • operacje zmian guzowatych skóry i tkanki podskórnej,
 • operacje w przypadkach uszkodzeń urazowych narządów brzucha i klatki piersiowej,
 • amputacje kończyn,
 • operacje guzów piersi,
 • operacje tarczycy.

Oddział oferuje również szeroki zakres badań diagnostycznych m. in.:

 • Tomografię Komputerową z kontrastem lub bez,
 • zdjęcia RTG,
 • USG w tym USG-D naczyń,
 • gastroskopię,
 • kolonoskopię,
 • szeroki zakres badań biochemicznych laboratoryjnych.

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii: dr n. med. Michał Bełdowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Maćczak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 40
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 41
 • Pokój lekarski: 43 828 81 46

Oddział Ortopedyczny

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom zabiegi z zakresu:

 • endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych;
 • artroskopii stawów kolanowych, biodrowych i skokowych;
 • rekonstrukcji stożków rotatorów;
 • rekonstrukcji więzadeł krzyżowych;
 • uwalniania zespołów cieśni nadgarstka i nerwu łokciowego;
 • plastyki korekcyjnej palców stóp;
 • uwalniania przykurczów Dupuytrena
 • wszystkich zabiegów naprawczych kości i tkanek miękkich, z wyjątkiem dłoni i palców, jeśli nie wymagają leczenia w ośrodkach o wyższym poziomie referencji.

Oddział oferuje również szeroki zakres badań diagnostycznych m. in.:

 • Tomografię Komputerową,
 • zdjęcia RTG,
 • USG,
 • szeroki zakres badań biochemicznych laboratoryjnych.

Edukacja dla Pacjentów:

Zakres edukacji po endoprotezie biodra

Zakres edukacji po endoprotezie kolana

 

Ordynator Oddziału Ortopedycznego: dr n. med. Jerzy Kociuga

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wioletta Wrońska

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek:43 828 82 40
 • Pokój lekarski:43 828 82 41

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział zapewnia pełen zakres operacji ginekologicznych, w tym operacje w zakresie ginekologii onkologicznej. W oddziale wykonywane są również zabiegi endoskopowe – histeroskopia i laparoskopia.

W ramach diagnostyki pacjentkom oferowane są:

 • badania przedmiotowe i podmiotowe,
 • badania laboratoryjne,
 • wymazy bakteriologiczne i cytologiczne,
 • oznaczenia markerów nowotworowych z oceną ryzyka wystąpienia choroby, nowotworowej (ROMA),
 • USG narządu rodnego oraz jamy brzusznej,
 • TK jamy brzusznej i miedniczy mniejszej,

W zakresie położnictwa oddział posiada pierwszy stopień referencyjny.

Oddział oferuje swoim Pacjentkom przyjmowanie porodów fizjologicznych od 37 tygodnia ciąży. Wykonywane są także cięcia cesarskie.

Ciężarnym pacjentkom wykonywany jest pełen zakres niezbędnych badań diagnostycznych.

 

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Informacje dla matki przebywającej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Marciniak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 20
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21
 • Pokój lekarski: 43 828 81 26

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

W oddziale realizowane są świadczenia w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym oraz całodobowym.

W oddziale hospitalizowani są:

 • Pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową, będący w trakcie czynnego procesu terapeutycznego z zastosowaniem substancji czynnych wskazanych w katalogu substancji czynnych i wspomagających.
 • Pacjenci z rozpoznaną choroba nowotworową hospitalizowani w celu kwalifikacji do pierwszego lub ponownego leczenia na podstawie wyników badań.
 • Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej hospitalizowani celem potwierdzenia/wykluczenia procesu złośliwego na podstawie wyników badań.

Pacjentom oferowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, m. in.:

 • diagnostyka obrazowa – RTG, USG, TK, echo serca,
 • diagnostyka endoskopowa – bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia,
 • diagnostyka laboratoryjna z pełnym zakresem badań podstawowych i markerów nowotworowych,
 • diagnostyka histopatologiczna pobranego materiału,
 • diagnostyka molekularna.

 

Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii: lek. med. Wojciech Małecki

Pielęgniarka Oddziałowa: Regina Tomczyk

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 82 16
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 15
 • Pokój lekarski: 43 828 81 17; 43 828 81 18

Oddział Urologii

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie:

Diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowego:

Rak nerki, rak miedniczki nerkowej, rak moczowodu:

 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki (nefrektomia pozaotrzewnowa) operacja otwarta
 • Przezotrzewnowe, laparoskopowe usunięcie nerki
 • Częściowa resekcja nerki/usunięcie guza nerki – NSS –operacja otwarta
 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) operacja otwarta

Rak/guz/brodawczak pęcherza moczowego:

 • Cystoskopia
 • Biopsja pęcherza moczowego
 • Laserowa ablacja guza pęcherza moczowego
 • Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego – TUR-BT
 • Radykalne usunięcie pęcherza moczowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnym – (cystoprostatectomia, cystectomia, limfadenectomia) operacja otwarta

Rak gruczołu krokowego:

 • Przezodbytnicza gruboigłowa biopsja stercza pod kontrolą USG/TRUS
 • Prostatectomia radykalna – operacja otwarta

Rak jądra:

 • Usunięcie jądra z dostępu przez kanał pachwinowy

Diagnostyki i leczenia kamicy układu moczowego:

Kamica nerkowa:

 • Przezskórna, endoskopowa nefrolitotomia – PCNL
 • Pyelolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z miedniczki nerkowej
 • ESWL

Kamica moczowodowa:

 • Przezcewkowe, endoskopowe kruszenie złogów za pomocą lasera holmowego – URSL
 • Stentowanie moczowodu cewnikiem double-J (DJ)
 • Ureterolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z moczowodu

Kamica pęcherza moczowego:

 • Laserowe rozkruszenie i usunięcie złogu/złogów pęcherza moczowego (laser holmowy)
 • Operacyjne usunięcie złogu/złogów – cystolithotomia

Diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH:

 • Przezcewkowe, endoskopowe nacięcie prostaty – TUIP
 • Przezcewkowa, endoskopowa elektroresekcja gruczolaka okołocewkowego – TUR-P
 • Przezpęcherzowa, otwarta operacja wyłuszczenia gruczolaka okołocewkowego – adenomectomia

Leczenia torbieli nerek:

 • Laparoskopowe, przezotrzewnowe wycięcie ściany torbieli nerki
 • Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki pod kontrolą USG

Leczenia wodniaka jądra i torbieli nasiennej najądrza:

 • Nakłucie i opróżnienie torbieli najądrza/wodniaka jądra
 • Operacyjne usunięcie torbieli najądrza/wodniaka jądra

Leczenia zwężeń cewki moczowej:

 • Przezcewkowe, endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej laserem holmowym lub uretrotomem

Innych zabiegów urologicznych w obrębie układu moczowego:

 • Cystoskopia diagnostyczna i kontrolna
 • Wykonanie/wymiana pod kontrolą USG przezskórnej przetoki nerkowej – PPN metodą nakłucia
 • Endoskopowe stentowanie moczowodu cewnikem double-J (DJ), wymiana cewnika DJ, usunięcie cewnika DJ

 

Koordynator Oddziału Urologii: lek. med. Oskar Pietraszun

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Tomaszewska

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 82 70
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 71
 • Pokój lekarski: 43 828 82 76

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział udziela świadczeń Pacjentom przyjmowanym wyłącznie planowo.

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom szeroki zakres świadczeń usprawniających, m. in.:

 • Kinezyterapię (ćwiczenia czynne, izometryczne, w obciążeniu, wspomagane, prowadzone, oddechowe, mobilizacje, techniki specjalistyczne),
 • Hydroterapię – ćwiczenia w basenie, kąpiele lecznicze,
 • Zabiegi fizykalne – elektroterapia, pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo – okłady parafango,
 • Światłolecznictwo – laseroterapia, światło spolaryzowane, IR,
 • Krioterapię ogólnoustrojową i miejscową,
 • Masaże: ręczne i przyrządowe.

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

 

Koordynator Oddziału Rehabilitacyjnego: lek. med. Marlena Oboza

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Stawiszyńska

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 46
 • Pokój lekarski: 43 828 82 47

Pododdział Neonatologiczny

Pododdział Neonatologiczny jest oddziałem o pierwszym stopniu referencyjności.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych zdrowemu noworodkowi.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość opieki personel pracujący w oddziale regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu neonatologii.

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

 

Koordynator Pododdziału Neonatologicznego: dr n. med. Krystyna Kocemba

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Marciniak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 20
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21
 • Pokój lekarski: 43 828 81 26

Oddział Pediatryczny

W oddziale udzielane są świadczenia dzieciom i młodzieży w wieku od 29 dnia życia do ukończenia 18 roku życia z zakresu diagnostyki i leczenia: chorób układu oddechowego, chorób przewodu pokarmowego, chorób układu moczowego, chorób układu krążenia, zaburzeń rozwoju somatycznego, chorób alergicznych, chorób zakaźnych z wyjątkiem lotnych i pasożytniczych, ostrych zatruć, chorób metabolicznych, niedokrwistości oraz w zakresie rehabilitacji.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość opieki personel pracujący w oddziale regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu pediatrii.

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

 

Ordynator Oddziału Pediatrycznego: dr n. med. Krystyna Kocemba

Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Lewera

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 31
 • Pokój lekarski: 43 828 81 36

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział zajmuje się chorymi w stanach zagrożenia życia, pacjentami  wymagającymi resuscytacji krążeniowo-oddechowo oraz w stanie wstrząsu różnego pochodzenia.

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom:

 • leczenie w stanach zagrożenia życia,
 • konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji,
 • wykonywanie wszystkich typów znieczuleń do operacji,
 • leczenie i prowadzenie właściwej opieki pooperacyjnej,
 • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach funkcjonujących w Szpitalu.

Oddział wyposażony jest w najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt medyczny, a dobrze wykształcona kadra oraz postępowanie według międzynarodowych standardów umożliwia zapewnienie chorym terapii na najwyższym poziomie.

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr n. med. Andrzej Tokarz

Pielęgniarka Oddziałowa: Zofia Marchewka

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek:43 828 81 60
 • Pokój lekarski:43 828 81 64

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce klinicznej, laboratoryjnej i obrazowej oraz podejmuje natychmiastowe leczenia stabilizujące funkcje życiowe Pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć: lek. med. Adel Elmgasbi

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Tomczyk

Sekretariat: 43 828 81 08

Pokój lekarski: 43 828 81 04

Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci

Oddział specjalizuje się w kompleksowym usprawnianiu dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W ramach oddziału świadczone są zabiegi na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów oraz lekarzy POZ po uprzedniej konsultacji z lekarzem na oddziale.

W ramach oddziału funkcjonują:

 • gabinet kinezyterapii,
 • gabinet hydroterapii,
 • gabinet masażu,
 • gabinet fizykoterapii,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet integracji sensorycznej,
 • sala terapii zajęciowej.

Kierownik: mgr Izabela Skarbek

Telefony: 43 828 81 85; 43 828 81 81

 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty