Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie: chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób układu pokarmowego, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób tarczycy, zachowawczego leczenia niewydolności nerek, chorób wątroby.

Pomoc oferowana jest pacjentom w stanach zagrożenia życia, takich jak zawał lub udar oraz pacjentom chorym na choroby przewlekłe, którzy wymagają okresowego pobytu w szpitalu w celu modyfikacji leczenia lub z powodu nasilenia objawów choroby. W oddziale hospitalizowani są także pacjenci w terminalnym okresie chorób nieuleczalnych. Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Oddział oferuje:

 • 24 godzinny dostęp do Laboratorium oraz Zakładu Diagnostyki obrazowej z możliwością wykonania RTG, USG, TK,
 • wykonanie próby wysiłkowej,
 • badanie EKG, badanie EKG metodą Holtera,
 • echokardiografię,
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, jamy opłucnej, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych,
 • diagnostyczne i lecznicze nakłucia jamy ciała,
 • kardiowersję elektryczną,
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kolonoskopia,
 • badania spirometryczne.

Oddział posiada salę intensywnego nadzoru medycznego wyposażoną w niezbędny sprzęt do zapewnienia odpowiedniej opieki hospitalizowanym pacjentom.

 

Koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych: dr n. med. Jacek Karpiński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Leśniewska

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 10
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 11
 • Pokój lekarski: 43 828 81 16

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom:

 • operacje w zakresie żołądka – częściowe resekcje, przetoki odżywcze, hemostazę w przypadku krwotoków,
 • laparoskopowe i klasyczne wycięcie pęcherzyka żółciowego oraz operacje dróg żółciowych,
 • resekcje jelit z zespoleniami staplerowymi w przypadkach planowych i nagłych,
 • wyłonienia odbytu sztucznego,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje torbieli ogonowych,
 • operacje zmian guzowatych skóry i tkanki podskórnej,
 • operacje w przypadkach uszkodzeń urazowych narządów brzucha i klatki piersiowej,
 • amputacje kończyn,
 • operacje guzów piersi,
 • operacje tarczycy.

Oddział oferuje również szeroki zakres badań diagnostycznych m. in.:

 • Tomografię Komputerową z kontrastem lub bez,
 • zdjęcia RTG,
 • USG w tym USG-D naczyń,
 • gastroskopię,
 • kolonoskopię,
 • szeroki zakres badań biochemicznych laboratoryjnych.

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii: dr n. med. Michał Bełdowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Maćczak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 40
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 41
 • Pokój lekarski: 43 828 81 46

Oddział Ortopedyczny

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom zabiegi z zakresu:

 • endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych;
 • artroskopii stawów kolanowych;
 • rekonstrukcji stożków rotatorów;
 • rekonstrukcji więzadeł krzyżowych;
 • uwalniania zespołów cieśni nadgarstka i nerwu łokciowego;
 • plastyki korekcyjnej palców stóp;
 • uwalniania przykurczów Dupuytrena
 • wszystkich zabiegów naprawczych kości i tkanek miękkich, z wyjątkiem dłoni i palców, jeśli nie wymagają leczenia w ośrodkach o wyższym poziomie referencji.

Oddział oferuje również szeroki zakres badań diagnostycznych m. in.:

 • Tomografię Komputerową,
 • zdjęcia RTG,
 • USG,
 • szeroki zakres badań biochemicznych laboratoryjnych.

Edukacja dla Pacjentów:

Zakres edukacji po endoprotezie biodra

Zakres edukacji po endoprotezie kolana

 

Ordynator Oddziału Ortopedycznego: dr n. med. Jerzy Kociuga

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Elżbieta Fraszczak vel Jószczak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 82 42
 • Konsola pielęgniarek:43 828 82 40
 • Pokój lekarski:43 828 82 41

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział zapewnia pełen zakres operacji ginekologicznych, w tym operacje w zakresie ginekologii onkologicznej. W oddziale wykonywane są również zabiegi endoskopowe – histeroskopia i laparoskopia.

W ramach diagnostyki pacjentkom oferowane są:

 • badania przedmiotowe i podmiotowe,
 • badania laboratoryjne,
 • wymazy bakteriologiczne i cytologiczne,
 • oznaczenia markerów nowotworowych z oceną ryzyka wystąpienia choroby, nowotworowej (ROMA),
 • USG narządu rodnego oraz jamy brzusznej,
 • TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

 

Obecnie oddział nie prowadzi porodów i szpitalu nie funkcjonuje oddział neonatologiczny.

 

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: dr hab. n. med. Grzegorz Surkont

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Marciniak

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 81 20
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21
 • Pokój lekarski: 43 828 81 26

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

W oddziale realizowane są świadczenia w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym oraz całodobowym.

W oddziale hospitalizowani są:

 • Pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową, będący w trakcie czynnego procesu terapeutycznego z zastosowaniem substancji czynnych wskazanych w katalogu substancji czynnych i wspomagających.
 • Pacjenci z rozpoznaną choroba nowotworową hospitalizowani w celu kwalifikacji do pierwszego lub ponownego leczenia na podstawie wyników badań.
 • Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej hospitalizowani celem potwierdzenia/wykluczenia procesu złośliwego na podstawie wyników badań.

Pacjentom oferowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, m. in.:

 • diagnostyka obrazowa – RTG, USG, TK, echo serca,
 • diagnostyka endoskopowa – bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia,
 • diagnostyka laboratoryjna z pełnym zakresem badań podstawowych i markerów nowotworowych,
 • diagnostyka histopatologiczna pobranego materiału,
 • diagnostyka molekularna.

 

Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii: dr n. med. Wojciech Małecki

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Martyna Lewandowska

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 82 16
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 15
 • Pokój lekarski: 43 828 81 17; 43 828 81 18

Oddział Urologii

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie:

Diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowego:

Rak nerki, rak miedniczki nerkowej, rak moczowodu:

 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki (nefrektomia pozaotrzewnowa) operacja otwarta
 • Przezotrzewnowe, laparoskopowe usunięcie nerki
 • Częściowa resekcja nerki/usunięcie guza nerki – NSS –operacja otwarta
 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) operacja otwarta

Rak/guz/brodawczak pęcherza moczowego:

 • Cystoskopia
 • Biopsja pęcherza moczowego
 • Laserowa ablacja guza pęcherza moczowego
 • Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego – TUR-BT
 • Radykalne usunięcie pęcherza moczowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnym – (cystoprostatectomia, cystectomia, limfadenectomia) operacja otwarta

Rak gruczołu krokowego:

 • Przezodbytnicza gruboigłowa biopsja stercza pod kontrolą USG/TRUS
 • Prostatectomia radykalna – operacja otwarta

Rak jądra:

 • Usunięcie jądra z dostępu przez kanał pachwinowy

Diagnostyki i leczenia kamicy układu moczowego:

Kamica nerkowa:

 • Przezskórna, endoskopowa nefrolitotomia – PCNL
 • Pyelolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z miedniczki nerkowej
 • ESWL

Kamica moczowodowa:

 • Przezcewkowe, endoskopowe kruszenie złogów za pomocą lasera holmowego – URSL
 • Stentowanie moczowodu cewnikiem double-J (DJ)
 • Ureterolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z moczowodu

Kamica pęcherza moczowego:

 • Laserowe rozkruszenie i usunięcie złogu/złogów pęcherza moczowego (laser holmowy)
 • Operacyjne usunięcie złogu/złogów – cystolithotomia

Diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH:

 • Przezcewkowe, endoskopowe nacięcie prostaty – TUIP
 • Przezcewkowa, endoskopowa elektroresekcja gruczolaka okołocewkowego – TUR-P
 • Przezpęcherzowa, otwarta operacja wyłuszczenia gruczolaka okołocewkowego – adenomectomia

Leczenia torbieli nerek:

 • Laparoskopowe, przezotrzewnowe wycięcie ściany torbieli nerki
 • Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki pod kontrolą USG

Leczenia wodniaka jądra i torbieli nasiennej najądrza:

 • Nakłucie i opróżnienie torbieli najądrza/wodniaka jądra
 • Operacyjne usunięcie torbieli najądrza/wodniaka jądra

Leczenia zwężeń cewki moczowej:

 • Przezcewkowe, endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej laserem holmowym lub uretrotomem

Innych zabiegów urologicznych w obrębie układu moczowego:

 • Cystoskopia diagnostyczna i kontrolna
 • Wykonanie/wymiana pod kontrolą USG przezskórnej przetoki nerkowej – PPN metodą nakłucia
 • Endoskopowe stentowanie moczowodu cewnikem double-J (DJ), wymiana cewnika DJ, usunięcie cewnika DJ

 

Koordynator Oddziału Urologii: lek. med. Oskar Pietraszun

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Kowalewska

Telefony:

 • Sekretariat: 43 828 82 70
 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 71
 • Pokój lekarski: 43 828 82 76

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny „A”

Oddział udziela świadczeń Pacjentom przyjmowanym wyłącznie planowo.

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom szeroki zakres świadczeń usprawniających, m. in.:

 • Kinezyterapię (ćwiczenia czynne, izometryczne, w obciążeniu, wspomagane, prowadzone, oddechowe, mobilizacje, techniki specjalistyczne),
 • Hydroterapię – ćwiczenia w basenie, kąpiele lecznicze,
 • Zabiegi fizykalne – elektroterapia, pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo – okłady parafango,
 • Światłolecznictwo – laseroterapia, światło spolaryzowane, IR,
 • Krioterapię ogólnoustrojową i miejscową,
 • Masaże: ręczne i przyrządowe.

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

 

Koordynator Oddziału Rehabilitacyjnego: lek. med. Marlena Oboza

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Stawiszyńska

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek: 43 828 82 46
 • Pokój lekarski: 43 828 82 47

 

Oddział Rehabilitacyjny „B”

Oddział udziela świadczeń Pacjentom przyjmowanym wyłącznie planowo.

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom szeroki zakres świadczeń usprawniających, m. in.:

 • Kinezyterapię (ćwiczenia czynne, izometryczne, w obciążeniu, wspomagane, prowadzone, oddechowe, mobilizacje, techniki specjalistyczne),
 • Hydroterapię – ćwiczenia w basenie, kąpiele lecznicze,
 • Zabiegi fizykalne – elektroterapia, pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo – okłady parafango,
 • Światłolecznictwo – laseroterapia, światło spolaryzowane, IR,
 • Krioterapię ogólnoustrojową i miejscową,
 • Masaże: ręczne i przyrządowe.

Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

 

Koordynator Oddziału Rehabilitacyjnego: dr n. med. Agnieszka Jakubik

Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Hyża

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek: 43 828 81 19
 • Pokój lekarski: 43 828 82 81
 • Sekretariat: 43 828 82 50

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział zajmuje się chorymi w stanach zagrożenia życia, pacjentami  wymagającymi resuscytacji krążeniowo-oddechowo oraz w stanie wstrząsu różnego pochodzenia.

Oddział oferuje hospitalizowanym Pacjentom:

 • leczenie w stanach zagrożenia życia,
 • konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji,
 • wykonywanie wszystkich typów znieczuleń do operacji,
 • leczenie i prowadzenie właściwej opieki pooperacyjnej,
 • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach funkcjonujących w Szpitalu.

Oddział wyposażony jest w najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt medyczny, a dobrze wykształcona kadra oraz postępowanie według międzynarodowych standardów umożliwia zapewnienie chorym terapii na najwyższym poziomie.

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr n. med. Piotr Dekert

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Anna Warszawska

Telefony:

 • Konsola pielęgniarek:43 828 81 60
 • Pokój lekarski:43 828 81 64

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce klinicznej, laboratoryjnej i obrazowej oraz podejmuje natychmiastowe leczenia stabilizujące funkcje życiowe Pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć: lek. med. Elżbieta Lasocińska-Grzelak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Pakuła

Sekretariat: 43 828 81 08

Pokój lekarski: 43 828 81 04

Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci

Oddział specjalizuje się w kompleksowym usprawnianiu dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W ramach oddziału świadczone są zabiegi na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów oraz lekarzy POZ po uprzedniej konsultacji z lekarzem na oddziale.

W ramach oddziału funkcjonują:

 • gabinet kinezyterapii,
 • gabinet hydroterapii,
 • gabinet masażu,
 • gabinet fizykoterapii,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet integracji sensorycznej,
 • sala terapii zajęciowej.

Kierownik: mgr Izabela Skarbek

Telefony: 43 828 81 85; 43 828 81 81

 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA