Zamówienia pow. 130 000 zł.

PLATFORMA  ZAKUPOWA

Usługa ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Axon firmy Axon Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawa dodatkowego wyposażenia do zestawów videokolonoskopii i videogastroskopii dla Poddębickiego  Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych II dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa energii elektrycznej do obiektów „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Zakup i dostawy energii z wód geotermalnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy włókien wielorazowych do lasera Dornier TechMed HSolvo dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy jaj, mięsa oraz wędlin dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski programu CliniNET firmy CGM dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu medycznego dla ,,Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, załadunku i wywozu nieczystości komunalnych stałych niesegregowanych i segregowanych z terenu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych, staplerów. ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dzierżawa, dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy paliw płynnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, załadunku i wywóz nieczystości komunalnych stałych niesegregowanych i segregowanych z terenu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu „Poddębickiego Centrum Zdrowi” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski szpitalnej apteki centralnej PharmaNET dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy włókien wielorazowych do lasera Dornier MedTech HSOLVO 30 WAT dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla ” Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski programu CliniNET firmy CGM dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Rozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Dostawa produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługa ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z materiałami jednorazowymi dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Rozbudowa systemów HIS, PACS/RIS oraz wdrożenie EDM i e-usług on-line w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługa odbioru, załadunku i wywozu nieczystości komunalnych stałych niesegregowanych i segregowanych z terenu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy włókien wielorazowych do lasera Dornier MedTech  HSOLVO 30 WAT dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa wielorazowych narzędzi medycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Axon firmy Axon Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Nadzór autorski aplikacji szpitalnej apteki centralnej PharmaNET dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Chazon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Zakup modułu dostosowania systemu CliniNet do wystawiania recept elektronicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek z wdrożeniem systemu RFID HF dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Nadzór autorski programu CliniNET firmy CGM dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy wielorazowych narzędzi medycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa cieplarki medycznej jednokomorowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Modernizacja sieci teleinformatycznej na potrzeby projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Dzierżawa, dostaw i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Roboty dodatkowe, roboty remontowo – budowlane w budynku R „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach

Dostawy paliw płynnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa narzędzi wielorazowych, kontenerów, koszy do kontenerów, narzędzi laparoskopowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy narzędzi wielorazowych medycznych oraz osprzętu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa cieplarki medycznej jednokomorowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa aparatu do elektrochirurgii z wyposażeniem dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy włókien wielorazowych do lasera Dornier MEDTECH HSOLVO 30 WAT dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Roboty remontowo – budowlane w budynku R „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski aplikacji szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Axon firmy Axon Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Chazon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” w Poddębicach

Dostawa 4 ambulansów typu „C”  dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

  Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Nadzór autorski programu CliniNET firmy CGM dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy włókien wielorazowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa dwóch aparatów do znieczulania dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa wraz z montażem urządzenia filtrującego w Aptece Szpitalnej w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych oraz staplerów dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Jednorazowa dostawa narzędzi medycznych wielorazowego użytku dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach