Aktualności

Poddębickie Centrum Zdrowia w gronie tegorocznych Diamentów Forbesa!

Diamenty Forbesa to przyznawane od 14 lat wyróżnienie potwierdzające jakość polskich przedsiębiorstw. Wyniki rankingu Diamenty Forbesa 2022 zostały opracowane na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. W metodzie tej nacisk położony jest na zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów, zaakcentowane są również elementy pozamajątkowe, czyli wartość reputacji. W regionalnym rankingu przedsiębiorstw z przychodami  od

Czytaj więcej...

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty