Komunikat Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w sprawie utrzymania zakazu odwiedzin pacjentów oraz ograniczeń w udzielaniu – w osobistym kontakcie – informacji o stanie zdrowia pacjentów

Komunikat Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w sprawie utrzymania zakazu odwiedzin pacjentów oraz ograniczeń w udzielaniu – w osobistym kontakcie – informacji o stanie zdrowia pacjentów

Komunikat

Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie utrzymania zakazu odwiedzin pacjentów oraz ograniczeń w udzielaniu – w osobistym kontakcie – informacji o stanie zdrowia pacjentów, w Szpitalu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach ze względu na stan epidemii związany z korona wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), informuje się, iż:

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania na terenie PCZ utrzymuje się we wszystkich oddziałach PCZ Sp. z o.o. wprowadzony został zakaz odwiedzin pacjentów. Pacjenci małoletni, pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pacjenci w stanie terminalnym zachowują prawo do uzgodnionej z personelem medycznym dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby trzecie (prawo pobytu przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wraz z pacjentem), z tym że nad jednym pacjentem może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną osobę jednocześnie.

Zachowane zostaje prawo wejścia na teren Szpitala (Oddziału) –  w sposób uzgodniony z personelem medycznym – dla osób:

  1. zawiadomionych przez Szpital (Oddział) o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta mogącym spowodować jego śmierć;
  2. zawiadomionych przez Szpital (Oddział) o zgonie pacjenta;
  3. odbierających pacjenta wypisywanego ze Szpitala (z Oddziału), wymagającego pomocy osoby trzeciej, dostarczających środków niezbędnych do pobytu pacjentowi w Szpitalu (Oddziale), w szczególności przyjętemu w stanie nagłym.

Ogranicza się udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w Szpitalu (na Oddziale) uprawnionym w tym względzie osobom trzecim, w ten sposób, że w osobistym bezpośrednim kontakcie lekarz udziela takiej informacji w następujących sytuacjach:

  1. gdy osoba trzecia przebywa w Szpitalu (na Oddziale) wraz z pacjentem –  sprawując dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem;
  2. gdy osoba trzecia odbiera pacjenta wypisanego ze Szpitala (Oddziału);
  3. gdy osoba trzecia odbiera kartę zgonu.

 W pozostałych sytuacjach osoba trzecia uprawniona do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w Szpitalu (na Oddziale), może taką informację uzyskać od lekarza prowadzącego/dyżurnego lub Koordynatora/jego Zastępcy bądź od wyznaczonego przez Koordynatora lekarza – telefonicznie w godzinach: 13:00-15:00, a w sytuacjach nagłych (np. przyjęcie pacjenta po wypadku) bez ograniczeń.

Ponadto, pacjenci zachowują prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz drogą telefoniczną (należy łączyć się z punktem pielęgniarskim, numery telefonów podano poniżej) lub listowną (adres PCZ: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice).

Wykaz numerów telefonów do gabinetów lekarskich w celu kontaktu z lekarzem (do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym) oraz do punktów pielęgniarskich w celu kontaktu z przebywającymi w oddziale pacjentami:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Gabinet lekarski – 43/82 88 104

Punkty pielęgniarskie – 43/82 88 108

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Gabinet lekarski – 43/82 88 241

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 240

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Pododdział Neonatologiczny

Gabinet lekarski – 43/ 82 88 126

Punkty pielęgniarskie – 43/82 88 121

Oddział Dziecięcy

Gabinet lekarski – 43/82 88 136

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 131

Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej

Gabinet lekarski – 43/82 88 147

Punkty pielęgniarskie – 43/82 88 141

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Gabinet lekarski – 43/82 88 164

Punkty pielęgniarskie – 43/82 88 160

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski – 43/82 88 116

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 111

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

Gabinet lekarski – 43/82 88 117

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 215

Oddział Urologii

Gabinet lekarski – 43/82 88 276

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 271

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Gabinet lekarski – 43/82 88 247

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 246

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Gabinet lekarski – 43/82 88 119

Punkt pielęgniarski – 43/82 88 119

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna — Teleporady

W Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej istnieje możliwość uzyskania teleporady – tel. 43/82 88 200

W przypadku wizyty sugerujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

 W dni powszednie:

  1. od godz. 18:00 – 22:00 – tel. 43/82 88 170
  2. od godz. 22:00 — 8:00 — obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.

W niedziele i święta: całodobowo obowiązują numery telefonów takie, jak podane do uzyskania teleporady.

< POPRZEDNI WPIS

Życzenia Wielkanocne!

NASTĘPNY WPIS >

Uroczyste przekazanie respiratora zakupionego dla Poddębickiego Centrum Zdrowia przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA