Nagroda Most Skutecznego Zarządzania i Nowoczesnej Medycyny 2022 dla Poddębickiego Centrum Zdrowia

Nagroda Most Skutecznego Zarządzania i Nowoczesnej Medycyny 2022 dla Poddębickiego Centrum Zdrowia

XII edycja programu Symbol wyłoniła laureatów, których działalność cechuje polityka zrównoważonego rozwoju.

Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2022, która odbyła się 17 listopada w hotelu Monopol w Katowicach.

Nagrodę Most Skutecznego Zarządzania i Nowoczesnej Medycyny 2022 przyznaną Poddębickiemu Centrum Zdrowia odebrał Prezes PCZ – prof. Jan Krakowiak.

< POPRZEDNI WPIS

Poddębickie Centrum Zdrowia laureatem Polskiej Nagrody Jakości 2022

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty