Pilotażowy Program Rehabilitacji Kompleksowej

Pilotażowy Program Rehabilitacji Kompleksowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym realizuje pilotażowo w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER pt. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, od 1 września 2019 roku nowy typ wsparcia dla osób, które z powodu następstw choroby lub wypadku nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy i w związku z tym wymagają przekwalifikowania zawodowego.

Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, pozwalającej na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób, które z powodu następstw choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale mogłyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu funkcjonalnego. To również oferta dla tych osób niepełnosprawnych: które z powodu funkcjonalnego W następnie chorób lub urazu nigdy nie pracowały, lecz chciałyby zmienić tę sytuację — zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości.

 

Informacje na temat programu możecie Państwo pobrać tutaj: POBIERZ – Broszura informacyjna

< POPRZEDNI WPIS

Wywiad z Prezesem PCZ Sp. z o. o. prof. Janem Krakowiakiem

NASTĘPNY WPIS >

Podziękowania od pacjenta

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty