Kontakt

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel. 43 828 82 50,
Fax 43 828 82 55

NIP: 828-140-92-38
REGON 101075971

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
Nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Plan sytuacyjny budynków

Numery telefonów

Sekretariat Zarządu: 43 828 82 50

Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat: 43 828 81 10
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 11

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii
Sekretariat: 43 828 81 10
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 41

Oddział Ortopedyczny
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 40

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Sekretariat: 43 828 81 20
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 15

Oddział Urologii
Sekretariat: 43 828 82 70
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 71

Oddział Rehabilitacyjny
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 46
Pokój lekarski: 43 828 82 47

Pododdział Neonatologiczny
Sekretariat: 43 828 81 20
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21

Oddział Pediatryczny
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 31

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 60

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Pokój lekarski: 43 828 81 08

Przychodnia Wielospecjalistyczna
Rejestracja: 43 828 81 70

Pracownia endoskopii: 43 828 81 48

Pracownia diagnostyki obrazowej: 43 828 82 10

Laboratorium Analityczne i Bakteriologiczne: 43 828 81 65

Apteka Szpitalna: 43 828 81 90

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: 43 828 81 00 lub 505 948 433

Portiernia: 43 828 81 95

Główny Księgowy: 43 828 82 54

Naczelna Pielęgniarka: 43 828 82 53

Dział Kard i Płac: 43 828 82 30

Dział Statystyki Medycznej: 43 828 82 36

Dział Zamówień Publicznych: 43 828 82 35

Dział Prawno-Organizacyjny: 43 828 82 35

Koordynator Działu Prawno-Organizacyjnego: 43 828 82 31

Dział Ekonomiczno-Finansowy: 43 828 82 21

Dział Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego: 43 828 82 25

Dział Techniczny: 43 828 82 26

Kontrola Jakości i Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych: 43 828 82 35

Informatyk: 43 828 82 98

Kontrola Wewnętrzna: 43 828 82 31

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o., adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).”

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA