Projekty i inwestycje

Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w PCZ Sp. z o. o.

 

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0054/17-00

Wartość całkowita projektu: 4 428 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 910 327,74 PLN

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: pobierz

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia: pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty, zał nr 2,3,4,5 : Pobierz

Załącznik nr 1:Pobierz

Załącznik nr 6:Pobierz

Załącznik nr 7:Pobierz

Załącznik nr 8:Pobierz

Zawiadomienie o wyborze : Pobierz

POLKARD

Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że na podstawie podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia realizuje zadanie pn. Zakupu monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 

umowa nr 5/10/11/2016/2267/1619 z dni 24.11.2016 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostaną 4 kardiomonitory wraz ze stanowiskiem do centralnego monitorowania pracy serca.

Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia

 

Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że w grudniu 2015 r. zrealizowało projekt dotyczący:

Zakupu zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

umowa nr 5/12/44/2015/2267/780 z dni 23.10.2015 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały 2 elektrokardiografy, 4 pulsoksymetry oraz 2 zestawy do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Poddębickie Centrum Zdrowia uprzejmie informuje, że zrealizowało projekt w ramach zawartej umowy nr 07/ Program A II/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu p.n.:

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w szpitalu. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: kriokomorę, stół do trakcji, urządzenie do trakcji kręgosłupa, lampa terapeutyczna światła spolaryzowanego, lampa terapeutyczna z promieniowaniem IR i UV, laser biostymulacyjny ze skanerem, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, co przy aktywnym uczestnictwie tych osób pozwoli na osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawy jakości ich życia i w rezultacie do ich integracji społecznej. Sprzęt rehabilitacyjny będący przedmiotem wniosku jest optymalnie dobrany pod względem jego skuteczności i możliwości prowadzenia różnorodnych zabiegów i osiągnięcia najlepszych efektów fizjoterapeutycznych w organizmie pacjenta. Krioterapia pozwala na zwiększenie wydolności i sprawności rehabilitowanego organizmu, umożliwia kilkugodzinne ćwiczenia i aktywność codzienną bez odczuwania bólu. Stosowanie krioterapii w seriach daje znaczną poprawę funkcjonowania organizmu, pozwala lepiej i aktywniej uczestniczyć w, często w długotrwałym, procesie rehabilitacji oraz w codziennym życiu społecznym.  Jest to również zabieg nowoczesny i bardzo bezpieczny dla pacjentów, może być nawet stosowany u osób obciążonych dodatkowo chorobami układu krążenia, co w przypadku innych zabiegów jest niemożliwe. Zakres zastosowania krioterapii jest bardzo szeroki, stosowana jest z powodzeniem przy różnego rodzaju schorzeniach, m. in. takich jak choroby oraz zapalenia stawów oraz chrząstek stawowych, zespoły bólowe kręgosłupa, reumatyzm oraz zapalenia ścięgien, zwichnięcia, skręcenia oraz naciągnięcia mięśni, następstwa urazów oraz wypadków komunikacyjnych. Jest doskonałym uzupełnieniem programów rehabilitacyjnych prowadzonych w bardzo wielu schorzeniach. Światłolecznictwo oraz zabiegi trakcyjne, zarówno mechaniczne, jak i manualne przynoszą również wymierne efekty terapeutyczne i mogą być stosowane w bardzo wielu schorzeniach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa zadania
Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia sp. z o.o. – etap I obejmujący przebudowę kotłowni dla potrzeb współpracy a systemem geotermii’
Wartość ogólna zadania 841.432,57 zł
Wartość dofinansowania 798.371,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Opis zakresu projektu Przebudowa kotłowni olejowo-gazowej dla potrzeb współpracy z systemem geotermii miejskiej.

www.zainwestujwekologie.pl

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA