Zamówienia powyżej 30 000 euro

Dostawa wraz z montażem urządzenia filtrującego w Aptece Szpitalnej w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych oraz staplerów dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Jednorazowa dostawa narzędzi medycznych wielorazowego użytku dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Roboty budowlane obejmujące remont 3 sal chorych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach  

Dostawa monitorów opisowych do prezentacji obrazów medycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski aplikacji szpitalnej apteki centralnej PharmaNET dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa stołu operacyjnego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Axon firmy Axon Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Chazon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin

Dostawy produktów żywnościowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa monitorów do prezentacji obrazów medycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa aparatu do znieczulania dzieci i dorosłych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Urologii dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Nadzór autorski programu CliniNET firmy CGM dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Wykonywanie przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego BrightSpeed Elite Select 16, strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Usługa Ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Roboty budowlane obejmujące utworzenie sali intensywnej opieki medycznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu, dzierżawa osprzętu oraz przygotowanie terenu pod zbiornik tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA