Konkursy ofert

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Medycyny Pracy prowadzonej przez Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Otolaryngologicznej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie konsultacji otolaryngologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, oraz udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych, lekarza okulistę w zakresie konsultacji okulistycznych osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy oraz w oddziałach szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc, w zakresie konsultacji pulmonologicznych w oddziałach szpitalnych oraz osobom skierowanym przez lekarza Poradni Medycyny Pracy, udzielanie porad komercyjnych dla pacjentów Poradni, jak również wykonywanie bronchoskopii pacjentom oddziałów szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Medycynie Szkolnej wg ustalonego harmonogramu pracy dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Prowadzenie Apteki szpitalnej z Pracownią leków cytostatycznych „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach oraz magazynu sprzętu jednorazowego użytku

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej  Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Poradni Ortopedycznej PCZ Sp. z o. o w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Urologii, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wg ustalonego harmonogramu pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w siedzibie PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Udzielającego Zamówienia w profilu położnictwo ginekologia i neonatologia II

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg harmonogramu pracy lekarzy w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Urologii wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu położnictwo i ginekologia oraz neonatologia

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu ortopedia i traumatologia

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu pediatrii i alergologii

Kompleksowa i całodobowa usługa diagnostyki obrazowej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów szpitala PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach w profilu chirurgia ogólna

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, oceny i opisywania badań echokardiograficznych oraz w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym, Szpitalnym Oddziale ratunkowym z Izbą Przyjęć, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej (NPL) oraz Oddziale Urologii, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Urologii

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz udzielanie świadczeń w oddziale Urologii w PCZ Sp. z o.o.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Medycynie Szkolnej dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w Pododdziale Urologii Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, świadczenia ambulatoryjne w Poradni Urologicznej PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez magistra fizjoterapii w oddziałach szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnych w PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej dla PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii onkologicznej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej dla PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza psychiatrę w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Poddębicach

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w Oddziale

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach

Świadczenia zdrowotne wykonywane wg ustalonego harmonogramu pracy przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć, Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA